Centrum Kultury Średniowiecznej „Warownia Bydgosta”

Jednym z głównych sposobów realizacji celów fundacji jest idea budowy osady średniowiecznej, datowanej na okres XIV — XV w. Najbardziej atrakcyjnym miejscem dla takiego obiektu wydaje się być Leśny Park Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" w Bydgoszczy. Czytaj dalej...

Turniej Rycerski o pierścień Janusza Brzozogłowego

Celem turnieju jest przybliżenie mieszkańcom Bydgoszczy i regionu niezwykle barwnej historii średniowiecznej Polski, najstarszych tradycji oraz zwyczajów, jak również popularyzacja wiedzy o sławnych postaciach związanych z Bydgoszczą, którą niewątpliwie był Starosta Janusz Brzozogłowy. Czytaj dalej...

Nadanie praw miejskich miastu Bydgoszczy 1346

Widowisko przedstawia jedno z najważniejszych wydarzeń w historii dawnej Bydgoszczy jakim było nadanie praw miejskich w roku 1346, które odbyło się w Brześciu Kujawskim. Czytaj dalej...

Oblężenie Zamku Bydgoskiego 1409

Podstawą projektu jest możliwie wierna wizualna rekonstrukcja fragmentu zamku bydgoskiego, oparta na rzetelnych badaniach archeologicznych bydgoskich badaczy. Założenia i scenariusz inscenizacji oparte są na szczegółowych opracowaniach historycznych jak i samych przekazach piśmienniczych pochodzących z epoki, które w tym wypadku są podstawowym źródłem historycznym. Czytaj dalej...

Ogłoszenie publiczne

Podaje się do publicznej wiadomości, że w związku z Uchwałą Rady Fundacji nr 1/2021 z dnia 26 marca 2021 roku o likwidacji Fundacji "Zamek Bydgoski" nr KRS 0000381082, rozpoczęto proces likwidacji tejże fundacji. Wpis likwidacji do rejestru nastąpił w dniu 22 września 2021 r. (sygn. akt Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS BY.XIII NS-REJ.KRS/004261/21/818).

Likwidatorem Fundacji został Pan Michał Szymon Pawlak. Z uwagi na powyższe, likwidator wzywa ewentualnych wierzycieli Fundacji, aby w terminie do 28 stycznia 2021 r. zgłosili likwidatorowi swoje wierzytelności na adres poczty elektronicznej: [email protected]

Wesprzyj nas!

Koszulka FZB
Nasze dane:
Fundacja „Zamek Bydgoski”
ul. Kołobrzeska 17/5
Bydgoszcz 85 — 704
KRS: 0000381082

Tu jesteśmy

Znajdź nas na Facebooku! Napisz do nas! Nasze zdjęcia na Instagram
Projekt: Sas Design